Oznámenie o zverejnení Usmernenia PPA č. 12/2018 k zadávaniu merateľných ukazovateľov v rámci výzvy č. 27/PRV/2018