Oznámenie PPA

SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch neschválenia priamych platieb pre vybraných žiadateľov. K takejto žiadosti je nutné uviesť, že takáto žiadosť nie je úplne v súlade so zákonom o správnom konaní a s legislatívou SR a EÚ, podľa ktorej sa priame platby administrujú, nakoľko by došlo počas konania k odovzdaniu informácií osobe, ktorá nie je účastníkom konania, ktoré by mohli byť použité k zvýhodneniu jednej skupiny žiadateľov na úkor inej. Generálny riaditeľ PPA, ako aj ostatní zamestnanci preto riešia problémy rôznych regiónov priamo v dotknutých regiónoch a s predstaviteľmi dotknutých regiónov, a to cez celé spektrum pôdohospodárskej samosprávy. Taktiež PPA neustále rokuje s externými inštitúciami, na ktorých dátach je kvôli administrácii priamych podpôr závislá, aby boli tieto dáta dodávané priebežne a čo najskôr.