EÚ Projekty

Projektové poradenstvo pri projektoch spolufinancovaných z verejných zdrojov. 

Individuálne projektové poradenstvo pri implementácií projektov spolufinancovaných z verejných zdrojov.