Kontakt

MVL Štefánek, s.r.o.

IČO: 34124837,     DIČ: 2020375852,     IČ DPH: SK2020375852

Registrácia: OR OS Trenčín, Odd: Sro, Vl.č.737/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Trenčín    IBAN: SK96 1100 0000 0029 2983 8768

  Riaditeľ spoločnosti    
Ing. Pavol Štefánek, riaditeľ +421 903 230 950 stefanek@mvlstefanek.sk
  Ekonomické oddelenie    
Ing. Martina Bulejková +421 903 282 300 ekonom@mvlstefanek.sk
  Oddelenie poradenstva     
Ing. Vladimír Trenčan +421 903 725 392 trencan@mvlstefanek.sk
Ing. Milan Michalička +421 903 473 277 michalicka@mvlstefanek.sk
Ing. Jarmila Kňazská +421 911 400 926 knazska@mvlstefanek.sk
Mgr. Jana Minárechová +421 908 722 892 minarechova@mvlstefanek.sk
Ing. Ľuboslava Sokolová +421 918 344 510 sokolova@mvlstefanek.sk
  Oddelenie technológií    
Ing. Miroslav Kňazský +421 903 248 926 knazsky@mvlstefanek.sk
František Begáň +421 903 266 492 sklad@mvlstefanek.sk