Kontakt

MVL Štefánek, s.r.o.

IČO: 34124837,     DIČ: 2020375852,     IČ DPH: SK2020375852

Registrácia: OR OS Trenčín, Odd: Sro, Vl.č.737/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Trenčín    IBAN: SK96 1100 0000 0029 2983 8768

  Riaditeľ spoločnosti    
Ing. Pavol Štefánek, riaditeľ +421 32 7484 912
+421 903 230 950
stefanek@mvlstefanek.sk
  Sekretariát, mzdové oddelenie    
Eva Božiková +421 32 7484 914
+421 905 480 374
eva.bozikova@mvlstefanek.sk
  Ekonomické oddelenie    
Ing. Martina Bulejková +421 32 7484 913
+421 903 282 300
ekonom@mvlstefanek.sk
  Oddelenie poradenstva    
Ing. Vladimír Trenčan +421 32 7484 919
+421 903 725 392
trencan@mvlstefanek.sk
Ing. Milan Michalička +421 32 7484 910
+421 903 473 277
michalicka@mvlstefanek.sk
Ing. Jarmila Kňazská +421 32 7484 911
+421 911 400 926
knazska@mvlstefanek.sk
Ing. Andrej Milo +421 32 7484 919
+421 910 901 431
milo@mvlstefanek.sk
Ing. Ľuboslava Sokolová +421 32 7484 910
+421 918 344 510
sokolova@mvlstefanek.sk
  Oddelenie technológií    
Ing. Miroslav Kňazský +421 32 7484 911
+421 903 248 926
knazsky@mvlstefanek.sk
František Begáň +421 32 7484 915
+421 903 266 492
sklad@mvlstefanek.sk