Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení prístupu pre nového žiadateľa. Žiadateľ podá na príslušnom regionálnom pracovisku PPA vyplnený a podpísaný identifikačný list na rok 2018 a následne PPA zabezpečí pre nového žiadateľa prístupové meno a heslo. Resp. v prípade zmeny alebo nefunkčnosti hesla, žiadateľ kontaktuje PPA emailom na gsaa@apa.sk.

Prístupové údaje do aplikácie GSAA bude PPA žiadateľom distribuovať po splnení podmienok definovaných vyššie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Identifikačný list na rok 2018 (docx, 36.45 Kb, 676x)