MPaRV SR pozširuje podpory na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vníma zvýšenie diverzifikácie pestovaných plodín na Slovensku ako nevyhnutnú súčasť prípravy na klimatické zmeny a na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti krajiny. Rozširuje preto rozsah druhov ovocia a krmovín, na ktoré bude poskytovať podporu poľnohospodárom.

  • Rôznorodosť pestovaných plodín je na Slovensku nedostatočná
  • Nové podporované plodiny – jahody, baza, lieska a ruža jabĺčková
  • Pestovatelia zeleniny a rajčiakov budú mať predĺžené lehoty na podanie dokladov PPA

„Rôznorodosť plodín pestovaných na Slovensku je nedostatočná. Ovplyvňuje to nielen pôdu, ale aj opeľovačov - včely. A vplyv to má aj na podnikanie poľnohospodárov. Masovo pestované plodiny ako je repka, kukurica, slnečnica, či pšenica totiž podliehajú veľkým cenovým výkyvom na svetových trhoch. Som si istá, že domáci bazový sirup, jahody, či lieskové orechy si rozhodne nájdu medzi slovenskými spotrebiteľmi fanúšikov,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

MPRV SR preto rozširuje podporu poľnohospodárom z poľnohospodárskych fondov Európskej únie. V rámci opatrení diverzifikácie budú môcť farmári získať podporu z priamych platieb aj na jahody, bazu čiernu, liesku obyčajnú, či ružu jabĺčkovú. Tie tak pribudnú k doteraz podporovaným plodinám ako sú egreše, maliny, ríbezle a kôstkoviny - broskyne, marhule, nektarinky, slivky, čerešne, višne. V rámci podpory ekologizácie (tzv. greening), ktorý sa zameriava na zlepšovanie ekologickej stránky poľnohospodárstva, zmierňovania klímy a zlepšovanie biodiverzity, rozširuje ministerstvo zoznam podporovaných krmovín o lupinu bielu a lupinu úzkolistú.

Ministerstvo zároveň vychádza v ústrety pestovateľom zeleniny a rajčiakov. Predlžuje im lehoty na predkladanie dokladov vzťahujúcich sa k preukázaniu splnenia podmienky nákupu osív alebo sadeníc v neskoršom termíne. Tie sa tak posúvajú z doterajšieho 15. mája až o štyri a pol mesiaca. Podklady tak budú môcť posielať každoročne až do 30. septembra. Jednotné žiadosti o priame podpory sa budú predkladať PPA tak ako každý rok k  15. máju.

Zdroj: MPaRV SR