Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

     Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie): 
 OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA NÁVRHOV NA ROK 2017 JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY (doc, 40 Kb)