Oznámenie PPA - Sumárne prehľady

Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry boli zverejnené nasledovné dokumenty: Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 2014-2020 k 31.12.2016 a Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2016