Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu