Technológie

Pri rozhodovaní o tom, ako bude vyzerať manažment chovu zvierat vo vašom podniku rozhoduje veľa faktorov. Okrem výživy zvierat, plemenárskej práce, spôsobu ošetrovania a atď., vstupujú do tohto systému, tiež otázky typu technológie ustajnenie a kŕmenia zvierat, organizácie chovu, ale aj stavebné riešenie stajní.

   S postupne zvyšujúcimi sa nárokmi na poľnohospodársku prvovýrobu, zároveň narastá potreba modernizácie existujúcich prevádzok. Pri tomto rozhodovaní je potrebné nájsť optimálnu hranicu medzi parametrami farmy a nákladmi. To je samozrejme veľmi ťažké a preto je potrebné túto skutočnosť posudzovať v celom komplexe chovu.

Ponúkame pomoc s výberom optimálneho riešenia tejto problematiky.