Upozornenie o vykonaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

PPA oznamuje žiadateľom, že podľa oznámenia zo dňa 30.04.2018 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava vykonal priebežnú aktualizáciu LPIS pre kampaň 2018 (viď http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/upozornenie-o-vykonavani-priebeznej-aktualizacie-lpis-pre-kampan-2018/8728).

Aktualizované hranice dielov pôdnych blokov sú zverejnené v aplikácii GSAA. Jednotlivé hranice užívania (HU) neboli po aktualizácii orezané ani upravené na aktualizovanú hranicu LPIS. V aplikácii GSAA je možné vyfiltrovať HU, ktoré sa nachádzajú mimo LPIS.

Pokiaľ nie je voľba „LPIS“ pre filter „Vybrať HU“ podsvietená, vo filtri sa zobrazujú všetky HU podané žiadateľom (viď príloha č. 1).

Ak je voľba „LPIS“ pre filter „Vybrať HU“ podsvietená, vo filtri sa zobrazujú len HU podané žiadateľom, ktorých hranice presahujú LPIS (viď príloha č. 2).

Pokiaľ žiadateľ trvá na správnom zakreslení dotknutej HU, je potrebné, aby zaslal svoje vyjadrenie na príslušné regionálne pracovisko PPA s požiadavkou na vloženie príznaku o aktualizáciu LPIS (tzv. „R“).

Ak žiadateľ vykoná úpravu HU v GSAA, je potrebné zohľadniť aj možný vplyv na údaje nahlásené v jednotnej žiadosti. V prípade potreby môže žiadateľ využiť formulár Žiadosť o stiahnutie, ktorý následne v písomnej forme predloží na príslušné regionálne pracovisko PPA. Zdôrazňujeme, že doplnenie žiadosti v zmysle platnej legislatívy bolo možné akceptovať do 31.05.2018.

V prípade, ak žiadateľ neupraví svoju žiadosť a vzniknú nezrovnalosti, tieto budú riešené ďalším administratívnym postupom resp. v prípade ich pretrvávania kontrolou na mieste.

Upozorňujeme, že počas celej kampane 2018 bude aj naďalej priebežne prebiehať aktualizácia LPIS.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 ziadost-o-stiahnutie (xlsx, 248.76 Kb, 573x)
Príloha č. 1 Filter pre všetky HU žiadateľa (pdf, 126.73 Kb, 856x)
Príloha č. 2 Aktívny filter len pre HU mimo LPIS (pdf, 126.09 Kb, 717x)