Usmernenia MPRV SR

Usmernenie MPRV SR č. 3629/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Verzia 5.0 Usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

Dané informácie nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia