VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ÚČASŤ SPRACOVATEĽA NA VÝSTAVE