Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2017