Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zelenina

PPA vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. septembra 2018 „Financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011.“ Danú informáciu nájdete v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy